Hart van Senioren

22 november 2019

Hart van Senioren 22 november 2019


1 / 20

3 / 20

Beste lezers,

Voor u ligt het nieuwste exemplaar van de themakrant 'Hart van Senioren'. Net als in voorgaande edities treft u weer een leuke reeks artikelen aan waarbij vitaal en gezond ouder worden de rode draad vormen. Uiteraard zijn er ook veel leuke achtergrondverhalen rondom deze gezelligste tijd van het jaar.

Bovendien schenken wij deze keer speciale aandacht aan de ouderenbond KBO Overijssel. Een organisatie die volop in ontwikkeling is; die in wil spelen op de vitaliteit en behoefte van de senioren van nu. Herman Pieper, voorzitter van de KBO Overijssel, praat ons bij over belangrijke thema's waar zij aan werken op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Veel lezers zullen zich niet direct aangetrokken voelen tot een ouderenbond. Deze kampt toch met een zeker imagoprobleem; veel mensen denken aan een clubje voor bejaarden die achter de geraniums zitten en af en toe bingo spelen. Niets is minder waar. De oudere van nu staat midden in de samenleving. Ze zijn vitaal, ze zijn betrokken, ze willen graag hun kennis en kunde delen met de gemeenschap. Ze gaan zeker nog láng niet achter de geraniums zitten. Hierdoor zijn ook de thema's waar een ouderenbond zich over buigt aan het veranderen. Oftewel: een moderne ouderenbond voor een moderne samenleving.

De ouderenbond KBO Overijssel zet zich onder meer in voor het digitaal vaardig maken van senioren, het behartigen van hun belangen voor zorg en ondersteuning, een goed inkomensbeleid voor ouderen, veilige gemeenten in de breedste zin en een stuk zingeving. De senioren van nu hebben de samenleving namelijk nog veel te bieden; hun levenservaring willen ze graag inzetten voor de gemeenschap. Voorzitter Herman Pieper is er duidelijk over: hij vertegenwoordigt geen ouderen, maar mensen 'die al langer jong zijn'. Lees verder op pagina 9 voor een uitgebreid artikel over deze activiteiten.

Redactie, Hart van Senioren

De ouderenbond: voor mensen die al wat langer jong zijn!

Wanneer we het hebben over de ouderenbond krijgen veel lezers een bepaald beeld in gedachten. Van een clubje voor hoogbejaarden die achter de geraniums zitten en af en toe eens bingo spelen. Een beeld dat voorzitter Herman Pieper van KBO Overijssel aanvankelijk ook had, zo geeft hij toe. Hij was dan ook verrast om gevraagd te worden als voorzitter, want 'oud' was hij toch nog helemáál niet?

Herman Pieper is wat dat betreft een goed voorbeeld van de vitale oudere van nu. Iemand die nog volop in de samenleving staat en zijn professionele kennis en levenservaring nog in wil zetten voor de gemeenschap. Pieper verdiende zijn sporen als bestuurder in diverse lagen van de politiek; als raadslid en wethouder in Oldenzaal en als fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten. Net als veel vitale ouderen kiest hij bewust voor een dienstbare opstelling. Samenwerken aan een mooie, inclusieve samenwerking, waarbij de belangen van de ene groep niet ten koste gaan van een andere groep. "Vergrijzing is geen probleem, maar een vergroting van een deel van de samenleving dat veel te bieden heeft", aldus Pieper.

Volop in beweging
KBO Overijssel werkt samen met de PCOB Overijssel om te komen tot een sterke Overijsselse ouderenbond. De KBO heeft nu 40 afdelingen in Overijssel, de PCOB 27. Gezamenlijk hebben zij ruim 22.000 leden. Samen laten zij hun stem horen in alle lagen van de politiek. Op lokaal niveau is er al veel samenwerking met als doel om goed seniorenbeleid op de agenda te krijgen. Als goede noabers leren ze van elkaar en overleggen ze over thema's die belangrijk zijn voor alle Overijsselse senioren. Het doel is het vergroten van de participatie en het bevorderen van welzijn voor alle senioren.

Foto: Dicky Hüve

Speerpunten
De KBO en PCOB hebben samen diverse speerpunten opgesteld. Zo is voldoende inkomen voor senioren een belangrijk thema. Het verhogen van de AOW is wat dat betreft een positieve stap, maar ook aandacht voor het beperken van lasten en eigen bijdragen voor senioren draagt hier aan bij. Senioren wonen verder steeds langer zelfstandig wat weer uitdagingen met zich meebrengt. Er moet wel voldoende betaalbare, geschikte woonruimte zijn. In veel gemeenten zijn inmiddels blijversleningen ingevoerd; senioren kunnen zo gunstig geld lenen voor woningaanpassingen wanneer dit nodig is.

Gezond ouder worden
De toegankelijkheid van zorg en ondersteuning is belangrijk voor gezond en aangenaam ouder worden. De KBO en PCOB-afdelingen voeren al veel overleg met gemeenten en lokale welzijnsorganisaties. De bonden hebben immers ook een belangrijke signalerende functie. Concrete stappen zijn onder meer de inzet van Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Dit zijn veelal zelf senioren die mensen kunnen helpen met uiteenlopende vragen qua ondersteuning, zorg en zingeving. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de senioren en de ondersteuning die vanuit de gemeente en andere organisaties mogelijk is. Mensen weten immers lang niet altijd waar zij aan moeten kloppen.

Voorlichting
KBO Overijssel zet ook actief in op goede voorlichting aan senioren over uiteenlopende thema's. Zo kunnen senioren gebruik maken van de belastingservice voor hun aangifte, steeds vaker in hun lokale bibliotheek. Verder is er actieve voorlichting over zaken zoals brandpreventie in huis, het voorkomen van ongelukjes, het herkennen van babbeltrucs, maar ook op het gebied van digitale vaardigheden. Senioren van nu zijn immers steeds meer digitaal actief. Via de lokale KBO-afdelingen kunnen mensen bijvoorbeeld deelnemen aan uiteenlopende cursussen voor de smartphone, tablet en het gebruik van DigiD om zaken te kunnen regelen met de overheid.

Zingeving
In Overijssel zijn veel vrijwilligers actief. Veel organisaties kunnen niet bestaan zonder hun belangeloze inzet. Een grote groep 'jonge senioren' die niet meer werkzaam is, wil nog wel graag actief en dienstbaar zijn. Het activeren van deze mensen is een belangrijk speerpunt. Vrijwilligerswerk heeft namelijk veel voordelen voor hen. Het houdt mensen betrokken bij de gemeenschap en levert veel energie, waardering en een breder sociaal netwerk op. Zo kent de KBO-PCOB duizenden leden die ook als vrijwilliger actief zijn binnen de bond. De ambitie is om meer jonge senioren te interesseren voor vrijwilligerswerk, waar zij met open armen ontvangen worden. KBO-PCOB in Overijssel trekken hierin samen op met Gedeputeerde Roy de Witte in het project "De Senior aan Zet".

Ga in gesprek
KBO Overijssel komt graag in gesprek met mensen 'die al wat langer jong zijn' en bij willen dragen aan mooi ouder worden in Overijssel. Hebt u vragen of denkt u graag mee over deze thema's? Stuur een email naar verhalen@hartvansenioren.nl. Kijk voor meer informatie over KBO Overijssel ook op: www.kbo-overijssel.nl.

Unieke afspraken tussen Zorgkantoor Menzis en Home Instead Thuisservice Enschede over Wlz contractering.

ENSCHEDE - Meer tijd, meer persoonlijke aandacht én beschikbaarheid op de momenten dat u dat wilt. Uitgevoerd door onze vertrouwde, ervaren en zeer toegewijde medewerkers. Dit zijn de kenmerken van de unieke afspraken die Home Instead Thuisservice Enschede heeft gemaakt met het zorgkantoor van Menzis voor senioren die graag thuis willen blijven wonen en op grond van de wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben op begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch).

Het zorgkantoor Menzis heeft afspraken gemaakt over gecontracteerde Wlz zorgdiensten tegen een tarief dat lager is dan het standaardtarief dat met traditionele zorginstellingen wordt gehanteerd. Dit voordeel wordt volledig doorgeschoven naar de klant. Senioren krijgen zo direct meer tijd beschikbaar voor ondersteuning.

Opzet van de zorg
Met ingang van 2019 levert Home Instead Thuisservice Enschede haar dienstverlening voornamelijk als zorg in natura via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 12 Twentse gemeenten. Tevens is de dienstverlening mogelijk op particuliere basis en via een persoonsgebonden budget (PGB). Nu kan het ook via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in geheel Twente. Zo kan iedereen die een Wlz-indicatie heeft voor begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch), gebruik maken van de zorgdiensten van Home Instead. De senior met een indicatie hoeft alleen maar aan het zorgkantoor aan te geven dat hij of zij voortaan de zorgdiensten van Home Instead wilt afnemen en de rest wordt door ons geregeld.

Unieke afspraken
Een unieke afspraak in een tijd waarin we bijna dagelijks geconfronteerd worden met berichten dat de traditionele zorginstellingen niet in staat zijn om voldoende tijd en aandacht te besteden aan een steeds groter wordende groep senioren. Home Instead kan deze afspraak maken omdat zij door de inzet van de juiste medewerkers op de juiste werkzaamheden, haar platte organisatiestructuur en een efficiënte bedrijfsvoering, haar kosten laag kan houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de medewerkers.

Meer informatie
Als senioren met een bestaande Wlz-indicatie, binnen hun indicatie behoefte hebben aan meer tijd en aandacht, maar kan de reguliere thuiszorginstelling dat niet leveren, dan kan Home Instead Thuisservice Enschede als zelfstandig gecontracteerde zorgaanbieder deze indicatie en de verlening van de zorgdiensten overnemen zonder dat hiervoor ingewikkelde procedures moeten worden doorlopen. Kijk voor meer informatie over deze diensten op: www.homeinstead.nl/enschede

In een gezond lichaam woont een gezonde geest

Foto: Martin Meijerink

Mensen met een jong uiterlijk hebben een hogere levensverwachting, terwijl mensen die er ouder uitzien dan hun leeftijd vaak jonger sterven, zo is uit onderzoek gebleken.

De vraag die bij mij opkomt is: wat is jong? Is het jong van lichaam of is het jong van geest? Het zou mooi zijn als beide het geval is. Want het gezegde "in een gezond lichaam woont een gezonde geest" spreekt mij wel aan. Optimistisch gestemd en geen doemdenker. 's Morgens vroeg uit de veren, uitgeslapen (in een goed bed), de wandelschoenen aan en na een dagelijkse rondje rond de kerktoren genietend van de krant en een stevig ontbijt. Dagelijks tijdens het ontbijt maak ik mijn doe-lijst: wat te doen vandaag. Daarmee neem ik het initiatief om er op uit te gaan en ga ik tevens de strijd aan tegen de eenzaamheid. In het sociale netwerk dat ik onderhoud met leeftijdgenoten komt vaak het gesprek op zo lang mogelijk alleen en zelfstandig blijven wonen. Daarin zit voor eenieder een persoonlijke opdracht om ervoor te zorgen dat men lichamelijk en geestelijk in goede conditie blijft. Mijn vriend Jan Flits maakte onlangs als professioneel fotograaf een foto van mijn hoofd. Ben wel even geschrokken toen ik mijn eigen ouderdomsproces waarnam. Men beweert dat wanneer je er ouder of jonger uitziet dan je echte leeftijd, dat ook iets zegt over je levensverwachting. Maar wanneer je je huid als een orgaan beschouwt, zoals de nieren, lever, hart en hersenen en deze er gezond uitziet, dan zullen de organen die in ons lichaam functioneren er ook goed uitzien en bepalend zijn voor onze levensverwachting. Hoe je eruitziet heeft dus een voorspellende waarde voor de leeftijd die je zult bereiken. We kunnen zelf wel beoordelen of iemand er ziek of gezond uitziet. Optimistisch door het leven gaan of terneergeslagen, moe of uitgerust. Ik reageer nogal eens door de telefoon: "u spreekt met een 84-jarige Oldenzaler". Dat ontlokt vaak de reactie: "nou zo klinkt uw stem niet." Maar wat doe je als je er ouder of jonger uitziet dan je bent? Als je er jonger uitziet , maak je dan niet ongerust en wees er blij mee. Maar wat te doen als je er ouder uitziet, wel dan is het tijd om wat te gaan doen aan je leefstijl. Drink je te veel (alcohol), rook je, ben je te zwaar en heb je te weinig lichaamsbeweging, ben je een doemdenker of voel je je eenzaam en verlaten? Tijd voor het maken van een eigen doe- en verander-lijst.

Hoe het begon

Enkele jaren geleden kwam ik opnieuw in contact met Harry Sanderink (55) die destijds in de Steenstraat in het voormalig cafépand van 'Gait in t Hek' zijn sportschool was begonnen. Opgeleid in Heerenveen aan het CIOS nam hij geen baan in het onderwijs, maar vestigde zich met zijn eerste sportschool 'Sporting Center' te Oldenzaal. Wat kleinschalig begon aan de Steenstraat is inmiddels uitgegroeid tot een keten van sportscholen/ fitnessclubs in Overijssel met vestigingen in Oldenzaal, Hengelo, Borne, Nijverdal, Wierden, Haaksbergen, Rijssen, en Tubbergen. De hernieuwde kennismaking met Sanderinks sportcentra leverde interessante informatie op en deze wil ik u niet onthouden.

Train lichaam en geest

Op hoge leeftijd gezond, krachtig en vitaal zijn én blijven. Vandaag de dag bestaat er de mogelijkheid om de biologische leeftijd drastisch te verlagen, zonder dure ingrepen. Een 70-jarige die regelmatig op de juiste manier sport, kan in een betere lichamelijke conditie verkeren dan een 30-jarige die niet aan sport doet. Ouderdomskwalen, zoals hoge bloeddruk, kortademigheid, spier- en gewrichtspijn zijn door een consequente verandering van leef- en eetgewoonten positief te beïnvloeden. Ook de reeds verloren gewaande levenskracht en vitaliteit kunnen worden teruggewonnen. Gerichte spiertraining is de beste verzekering tegen het opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Een sterk bewegingsapparaat is de beste bescherming tegen Alzheimer, dementie en tegen breuken die bij het vallen vaak ontstaan. Het immuunsysteem stimuleren, dat is de opdracht. De hart/longfunctie verbeteren met twee- tot driemaal per week 35 minuten gerichte spiertraining. En dat onder begeleiding van je eigen persoonlijke trainer. Velen in Twente hebben inmiddels de weg naar de 'Corpus Milon Clubs' van Sanderink gevonden. Zelf krijg ik er ook meer en meer zin in om te trainen volgens het Duitse trainingsconcept van de Milon Cirkel, als ik zie hoe aardig en gemotiveerd de instructeurs je begeleiden. Het sporten en in conditie blijven staat bovenaan mijn doe-lijst, ook de sociale contacten ter plaatse maken dat in een gezond lichaam een gezonde geest blijft leven.

Nieuw fitnessconcept

De Milon Cirkel is een trainingsconcept afkomstig uit Duitsland. Daar zijn meer dan 1600 trainingscentra of fitnessclubs en deze maken ook in ons land een opgang, zo ook in Twente. Deze club is geen sportschool waar de mensen aan hun lot worden overgelaten. Het zijn kleinere clubs met een begeleiding van soms één op één. Het gemotiveerd raken en gemotiveerd houden heeft als resultaat dat afslankdoelen en fitnessdoelen worden behaald. Het kwaliteitsniveau van de begeleiding is optimaal. Er kan gesproken worden van een persoonlijke aanpak. Een training duurt ongeveer 35 minuten. Door twee keer te trainen per tien dagen verbrand je vijftienmaal meer vet dan tijdens een gewone fitnesstraining.

Trainingsmaatje

Om mijn lichamelijke gesteldheid op peil te houden ben ik 1 á 2 keer in de week te vinden in de club in Oldenzaal. Hier heb ik mijn drive gevonden. De begeleiding en aandacht die je hier als oudere krijgt is optimaal. Het voelt goed in mijn botten en spieren en het sporten houdt mij sterker. Ik probeer ondanks de lichte lichamelijke beperkingen zo lang mogelijk gezond te leven en op eigen benen te staan in mijn vertrouwde omgeving. Het wonen in het woon-zorgcomplex voelt goed en vertrouwd, ik heb het gevoel dat de omgeving op mij let, in positieve zin. Bij mijn Fitness-en Milonclub voelt dat net zo, men let op mij, schenkt aandacht aan mij en andere senioren en ze maken het sociale gebeuren tot een onderling verbinden met elkaar. Je sport met elkaar, praat met elkaar, drinkt koffie en soms kun je wanneer er even een dipje is, het hier gewoon opruimen. Fitnessclub PLAZA in Oldenzaal is voor mij de uitlaatklep, het past volledig in het beeld van ouder worden en in conditie blijven dicht bij huis. Ik kan de senioren - mannen en vrouwen - en vooral diegene die in eenzaamheid leven, aanraden om te gaan deelnemen aan deze sportieve en sociale activiteiten. Sporten is goed voor de gezondheid, het houdt het gewicht op peil en de geest in evenwicht. Wil jij in jouw eigen omgeving ook deelnemen aan deze Milon-training? Neem dan contact op met PLAZA te Oldenzaal: 0541-511280 of Corpus Borne: 074-8529100, Hengelo: 074-3574640, Nijverdal: 0548-859330, Wierden: 0546-332600, Haaksbergen: 053-4789334, Rijssen: 0548-740010, Tubbergen: 0546-740010. Ook kun je op www.corpusmilonclubs.nl een contactformulier aanvragen en meer informatie bekijken.

Naschrift

Onderzoek heeft aangetoond dat na het dertigste levensjaar de spierkracht met maar liefst 2% per jaar afneemt. Dit zou dus een totale afname van 60% na uw 60e levensjaar betekenen. Neem dus deel aan de bewegingslessen die gericht zijn op het versterken van de spieren. Dankzij fitnesstraining blijft het hoofd helder, negatieve gevoelens maken plaats voor een verbeterd spierstelsel, lagere bloeddruk, minder hoge cholesterolwaarden en bij diabetici verbetert de bottenstructuur. Fitness verbetert de gezondheid, het algehele welzijn en welbevinden.

Foto en tekst: Martin Meijerink

De tijd tikt door!

Foto: Martin Meijerink

Ochtendmensen staan vroeg op, voelen zich gelijk klaarwakker en gaan direct aan de slag. Wie deze eigenschappen bezit, gaat er op tijd uit en gaat een wandeling maken om in conditie te blijven en neemt daarna een stevig ontbijt. Avondmensen zij nachtbrakers die graag uitgaan naar theater, concerten, filmhuis of kroeg.

Kan men tot beide groepen behoren? Ja, want beide eigenschappen herken ik overduidelijk. De biologische klok is bepalend voor het ritme, aldus de biologen. Of is het gewoon de klok, de klok die te maken heeft met de tijd? De klok wordt bij mij en bij Marcel Groot Rouwen (74) ieder half jaar gecontroleerd, want dan komt Margret Mastenbroek - de praktijkverpleegkundige ouderenzorg - bij ons op bezoek om te controleren op ons medicijngebruik. Het is ook Margret die ons sinds een jaar heeft samengebracht. Ze controleert niet alleen het medicijngebruik, maar weet ook heel slim ouderen met elkaar in contact te brengen. Het resultaat is dat ze ons beide senioren, de een geboren te Deurningen en de ander te Oldenzaal, bij elkaar heeft gebracht. Margret haalt ouderen dus ook uit het isolement.
Geboren in Deurningen, maar al meer dan 50 jaar woonachtig in Oldenzaal met vanuit zijn tuin zicht op het uurwerk van de Plechelmustoren. Marcel Groot Rouwen neemt de tijd, repareert de tijd en past de tijd aan. Niet alleen het uurwerk van de Plechelmus Basiliek heeft zijn aandacht. Marcel Groot Rouwen weet alles van klokken, uurwerken in velerlei soorten hebben zijn aandacht. Het is zijn passie geworden, want zestig jaar lang heeft hij klokken, uurwerken, wekkers, horloges gerepareerd en verzameld. De pendule die hij destijds repareerde voor zijn vader, heeft hem gebracht tot uurwerkhersteller, klokkenmaker, reparateur. Zo repareerde hij voor kasteel Wasserburg in Anholt (Duitsland) meer dan vijftig verschillende soorten klokken. Alles wat maar met klokken te maken heeft, heeft hij zich eigen gemaakt. In zijn privé-bibliotheek heeft hij meer dan 1200 naslagwerken die met vadertje tijd te maken hebben. Marcel is zeer ingenomen met zijn verzameling, maar zou het liefst zien dat zijn klokken, uurwerken, wekkers en naslagwerken in een museum worden ondergebracht. Zijn huis is superbeveiligd om ongewenste gasten buiten de deur te houden.
Galileo heeft de slingerbeweging uitgevonden, maar Christiaan Huygens is met de eer gaan strijken. De tijd tikt door, ook voor Marcel en mij. Inmiddels heeft de koppelaarster Margret bereikt dat Marcel uit zijn isolement is gekomen en nieuwe contacten heeft aangeboord.

We nemen tijd om te werken, tijd om te rusten. Tijd om te leven tijd en om te geven, tijd voor vandaag, tijd voor morgen. Tijd voor bezinning en overdenking. Tijd voor vergeving, bemoediging, aanvaarding en omarming. Tijd: een hele tijd op de eeuwigheid. Wie meer wil weten over de uurwerken van Marcel neemt contact op met het Hart voor Senioren (waar ook de tijd doortikt!).

Foto en tekst: Martin Meijerink

Aanrader: Stamppotmaaltijden bij de Bels in Mander.

MANDER - Een vriendin die even een middagje wilde ontspannen vroeg mij of ik zin had om er met haar op uit te gaan. Ze wilde nog graag eens een keertje naar Mander, naar de watermolen van Bels. Daar was ze vroeger toen haar man nog leefde vaak met hem geweest.

Het is een prachtige najaarsmiddag; de herfstkleuren duiden ons dat het seizoen herfst op haar einde loopt. De vallende bladeren en de bruine kastanjes op het mos wijzen duidelijk dat de winter nadert. Via Ootmarsum en Vasse komen wij in het dal van de Mosbeek. Bij het onbemande informatiecentrum aan de Bergweg is nog voldoende plek om te parkeren. Beiden ruim de 80 voorbij, besluiten om niet al te ver te gaan wandelen. We beperken ons tot een bezoek aan de watermolen van Frans en strijken neer bij Bels op de deel waar het bij de open haard goed vertoeven is.

Sfeervol
Het is er behaaglijk warm, groepjes wandelaars zitten uit te rusten en zich te goed te doen aan de bekende Bels pannenkoeken. We komen in gesprek met de alom bekende waard, Martin Bels. Het zijn voor hem en zijn medewerkers drukke dagen want in de maanden november en december staan de welbekende en geliefde wilddiners op de menukaart. "O, wild eten!", zegt Greetje. "Dat zou ik nog wel eens willen." De teleurstelling volgt, want alle avonden waarop de wilddiners zijn gepland zijn vol. Dus is het alternatief de stamppotmaaltijden tijdens de kerstdagen. En daar zijn twee keuzemenu's die u kunt reserveren.

Boerenkoolmaaltijd
Boerenkoolstamppot met ambachtelijk gepekelde en gekookte ribbetjes en gebakken spek.
Jus, gebraden verse worst en rookworst.
Zilveruitjes, augurken en azijn.
€20,50 per persoon.

Uitgebreide Stamppotmaaltijd
Boerenkool, zuurkoolstamppot en hutspot.
Ribbetjes, gebakken spek, jus, gebraden verse worst, hachee en rookworst.
Zilveruitjes, augurken, azijn, piccalilly en appelmoes.
€23,50 per persoon.

Nagerecht
Als nagerecht kunt u genieten van de bekende Bels huisgemaakte custard pudding met aardbeien voor €4,75 per persoon.

Reserveer op tijd
Om te teleurstellingen te voorkomen, adviseert Bels wel om tijd te reserveren. Vol is namelijk vol. Watermolen Bels is gevestigd aan de Bergweg 9, 7663 TG Mander. Bel voor informatie en reservering met: 0541-680213 of email: Info@watermolenbelsd.nl. Kijk ook op de website: www.watermolemnbels.nl

Foto en tekst Martin Meijerink.

Enkele kopjes koffie per dag, goed of niet?

De dagelijkse consumptie van ons kostbare kopje koffie heeft onverwachte voordelen. Zo verlengen 3 kopjes koffie per dag je levensduur, volgens onderzoeken. Hiernaast zitten er genoeg stoffen in koffie die je stofwisseling stimuleren.

Drie koppen koffie per dag kunnen de levensduur verlengen van mensen met een chronische nierziekte. Dezelfde hoeveelheid kan je leven verlengen, omdat het de kans op een vroegtijdige dood vermindert. Het waren onafhankelijke grootschalige studies die dit uitwezen, en waarin ook het verband werd gevonden tussen koffieconsumptie en een kleinere kans op leveraandoeningen, bloedsomloop- en spijsverteringsproblemen.

Uithoudingsvermogen bij sporten

Als je een uur voor je training een kop koffie drinkt, verbetert dit je uithoudingsvermogen Bovendien maakt het je training minder pijnlijk. Dit komt doordat cafeïne invloed heeft op het systeem dat bij pijn betrokken is en dat zich in de hersenen en ruggengraat bevindt. Cafeïne blokkeert adenosine, een biochemische stof die een rol speelt bij de energieoverdracht (en dus ook bij trainen).

Halveert de kans op mondkanker

Een belangrijk voordeel van koffie is dat het de kans op mondkanker halveert, wanneer je 4 kopjes per dag drinkt. Het maakt dan niet uit of je rookt of niet: de kans wordt zo wie zo verlaagt. Het drankje zou een krachtig beschermend effect hebben tegen tumoren die zich in de mond en keel kunnen formeren. Cafeïnevrije koffie heeft dezelfde uitwerking, hoewel iets minder. Als je een trage stofwisseling hebt, is het een idee om koffie te drinken. De drank bevat meerdere stoffen die het metabolisme bevorderen (deze kan 10% sneller worden). Hieronder valt natuurlijk de stimulant cafeïne, maar ook chlorogeenzuur is bevorderlijk voor je stofwisseling. Chlorogeenzuur vertraagt namelijk de opname van koolhydraten.

Gewicht en spijsvertering

Ongeroosterde groene koffiebonen kunnen gewichtsverlies ondersteunen, doordat ze opname van suiker door de darmen verminderen, en ze de snelheid waarmee vet verbrand wordt stimuleren. Guarana ondersteunt ook gewichtsverlies; deze plant uit het Amazonegebied bevat ongeveer twee keer zoveel cafeïne als koffiebonen. De eerste kop koffie van de dag kan je naar de wc doen snellen. Dit komt doordat cafeïne de samentrekkingen van de darmen stimuleert, waardoor je ontlasting sneller kwijtraakt.

Bij pijn

Cafeïne is ook een natuurlijke pijnstiller, zoals we waarschijnlijk wel weten. Het kan nog weleens een oplossing bieden bij incidentele hoofdpijn. De drank triggert wel migraine. Een hoeveelheid van 250 mg cafeïne per dag (een dubbele espresso) verbetert de pijntolerantie.

Tegen ontsteking

Het zwarte goud zou ook ontsteking verminderen en het immuunsysteem stimuleren. Dit komt niet door de cafeïne maar door de fytostoffen die het bevat: dit zijn antioxidanten. Dus als je cafeïnevrije koffie drinkt, gelden dezelfde voordelen. Zowel de cafeïne als de antioxidanten in koffie verlagen inflammatie in de hersenen en vertragen de achteruitgang van hersencellen. Vooral die in de gebieden liggen die in verband staan met het geheugen. Om de voordelen te oogsten, neem je het liefst gewone koffie en bijvoorbeeld niet de café latte die 170 calorieën kan bevatten. Normale koffie bevat slechts 20 calorieën per kopje.

Hoe zit het met de nachtrust?

Sommige mensen zijn erg gevoelig voor cafeïne. In dit geval is het niet handig om 's avonds nog koffie te drinken. Cafeïne kan de productie van melatonine een paar uur uitstellen. Zwangere vrouwen zouden niet meer dan 300 mg per dag binnen moeten krijgen en dit geldt ook bij borstvoeding.

Al eens aan yoga gedacht?

Als U ouder wordt, krijgt U meer tijd voor Uzelf, voor anderen, voor ontspanning en recreatie, maar er kunnen ook fysieke klachten ontstaan die gerelateerd zijn aan het ouder worden. Veel ouderen wandelen regelmatig of doen aan gymnastiek en ze ontdekken steeds meer de voordelen van Yoga.

Yoga is een vorm van oefening die bij elke leeftijd of omstandigheid past. Zo kunnen kinderen, mensen met een lichamelijke beperking, zwangeren en ook ouderen Yoga beoefenen. Niet alleen wordt het lichaam fitter, ook de geest wordt kalmer waardoor U gezondheids- en emotionele problemen die vaak voorkomen bij het oud er worden, kunt voorkomen. Doordat U een beter inzicht krijgt in zowel Uw fysieke als Uw geestelijke gesteldheid creëert U een positieve benadering van het leven.

Lesonderdelen

De lessen Integrale Yoga voor Senioren zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: Yoga oefeningen (Hatha Yoga) Tijdens de Hatha Yoga is veel aandacht voor de gewrichten, bewegelijkheid en spierkracht. Er zijn Yoga oefeningen die U helpen uw bloeddruk te normaliseren, en het zenuwstelsel te balanceren; deze zijn essentieel voor het voorkomen van hartziektes en problemen in het zenuwstelsel. Door met plezier te bewegen, ook al zijn de bewegingen nog zo klein, gaat het bewegen soepeler en meer als vanzelf. Bij het beoefenen van de Hatha Yoga leert U zowel Uw lichaam als de grenzen ervan te kennen en respecteren. Yoga is geen lenigheidswedstrijd maar heeft het grootste effect als U de fysieke houdingen en oefeningen op een rustige en beheerste manier uitvoert. De oefeningen zijn niet moeilijk waardoor het verschil tussen spanning en ontspanning duidelijk voelbaar is. Het aandachtig bewegen wordt afgewisseld door liggen of zitten in aandacht. Yoga oefeningen worden staand, zittend en/of liggend uitgevoerd. Indien het lichaam dit niet toelaat, kunnen aangepaste oefeningen, bijv. op een stoel worden gekozen. Door met plezier te bewegen, ook al zijn de bewegingen nog zo klein, gaat het bewegen soepeler en meer als vanzelf.

Ademoefeningen (Pranayama)

Een goede ademhaling is de basis voor een gezond lichaam. Een volledige ademhaling zorgt voor nieuwe energie, schone luchtwegen, heeft een gezondmakende invloed op de organen en brengt rust en verdieping.

Concentratieoefeningen en lichte meditaties

Bij het ouder worden kunnen niet alleen de mogelijkheden van het fysieke lichaam afnemen, ook het concentratiever-mogen kan verminderen. Aan het einde van de les Integrale Yoga voor Senioren wordt een concentratie oefening gedaan of een lichte meditatie.

Voor wie

Iedereen kan in principe meedoen met de oefeningen. Want een belangrijk uitgangspunt van de yoga is dat een ieder de eigen mogelijkheden respecteert. Eén voorwaarde is er wel: u moet zelfstandig kunnen gaan zitten op een stoel en opstaan. Als je mentaal moe bent van het afwachten op betere dagen. Ga in dat geval lekker naar buiten. Maak een fikse boswandeling of fietstocht door de polder. Uitwaaien op het strand is ook zeer geschikt om je geest leeg te maken en je weer vitaal te voelen. Kies in ieder geval iets dat je leuk vindt en wat ontspannend voor je is. Wat ook kan werken is om yoga of aan meditatie te gaan doen waardoor je lichaam en geest weer in balans komen en jij weer ontspannen raakt. Veel actieve 65 plussers ontdekken tegenwoordig de voordelen van yoga. De fysieke aspect hebben betrekking op het lichaam. Denk hierbij aan vermoeidheid, futloosheid en een verminderde conditie. Probeer daarom in beweging te blijven want hierdoor zul je merken dat deze problemen echt verdwijnen. Niet voor niets wordt een half uur beweging per dag aangeraden. Dit mag een wandeling zijn, maar ook yoga is een idee. Je zult merken dat je weer vitaal gaat voelen als je in beweging blijft.

Doorbreek de eenzaamheid!

Samen een kopje koffie drinken op het terras bij La Venezia in de Lutte Foto: Martin Meijerink

Wanneer ik om mij heen kijk, en wat ik ook bij mijn dagelijkse contacten waarneem, is dat veel mensen in een sociaal isolement verkeren. Niet alleen ouderen, maar ook langdurig zieken en mensen met een handicap of beperking voelen zich vaak buitengesloten.

Eenzaamheid in Nederland is een ernstig maatschappelijk probleem. De oorzaken van sociale eenzaamheid zijn talrijk. Wanneer je middelen om iets te ondernemen niet toereikend zijn, dan is de eerste hindernis snel opgeworpen. Maar ook lichamelijke beperkingen kunnen de oorzaak zijn van het in een isolement geraken. Het is moeilijk om hierover te praten; dat geldt voor diegene die hulp wil bieden, maar nog veel meer voor diegenen die de hulp echt nodig hebben. Ruim 35 procent van de Nederlanders is eenzaam. Dat feit brengt een vervelend gevoel met zich mee en vraagt dan ook om aandacht van de overheid, hulpverleners en instanties. Maar ook van u. Ja, u leest het goed : óók van u. Soms komt de hulp moeizaam op gang en soms komt ze zelfs te laat.

Waar woon je, waar leef je en waar doe je zelf aan mee?

Of je nu woont in een verzorgingstehuis, een woon-zorgcomplex of in je eigen woning in die fleurige straat: ogenschijnlijk lijkt er niets aan de hand. Maar wie verder kijkt dan die momentopname zal ontdekken dat er een dreigend probleem heerst dat van een grote invloed kan zijn op het welbevinden van de eenzame. Vroeger in de straat waar ik ben opgegroeid, waren de sociale contacten anders dan heden ten dage. Was het mooi weer dan werden de stoelen meestal met rieten zitting buiten gezet en werd er met elkaar gesproken over wel en wee. Was er iemand niet, dan kwam al snel de vraag: "wat is er met Anna aan de hand?" Een mede-buurtbewoner ging op onderzoek uit en al snel werd hulp geboden. Eenzaamheid zal niet verdwijnen, maar hoe we er mee omgaan kan wel tot oplossingen leiden. Sta op voor de eenzame, want eenzaamheid kun je als buitenstaander doorbreken door je open te stellen voor die ander, de eenzame. Voorbeelden te over, vraag een eenzame eens op de koffie. Ga je toch overmorgen naar de Bilt en weet je dat haar zoon daar ook woont, overleg dan en kijk of ze zin heeft in een dagje uit. Achteraf bemerkt je dan dat het ook voor jezelf een dagje uit is geworden. Ook een mooi initiatief: de dochter die haar moeder een iPad cadeau gaf voor haar 93-ste verjaardag. Moeder was opgenomen in een verpleeghuis en haar medebewoners kwamen niet uit haar geboorteplaats. Over de stad waar ze opgegroeid was wist ze veel. Namen en de bijnamen, het leek voor haar wel een ansichtkaart toen ze werd verbonden met de site van de stad waar ze was opgegroeid. Namen kwamen op in haar hoofd en de beelden van de iPad kwamen op haar netvlies. Het geheugen werd getraind en de eenzaamheid doorbroken. Daar was en is niet veel voor nodig. In Almelo, Hengelo, Deventer, Wierden, Enschede en Oldenzaal. Ja, veel plaatsen in Twente hebben zo'n website. Het resultaat is dat herinneringen worden opgeroepen en contacten gaan ontstaan die het isolement doorbreken. Complimenten voor deze mensen. Ik noem ze de mantelzorgers op afstand, die deze plaatselijke sites in de lucht houden. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar iemand mee uit nemen naar het theater of naar de film en een etentje, een concert, voetbalwedstrijd of gewoon een wandeling in je stad of dorp. Ervaar het eens. Je krijgt er heel wat voor terug en de eenzame nog veel meer. Mijn huishoudelijke hulp komt niet alleen voor het huishoudelijke werk. We nemen de tijd voor een kopje koffie en zij signaleert naar mijn familie als er iets bijzonders met me aan de hand is.
Henk is gestopt met werken. Dagelijks ging hij met de trein naar het westen. De contacten met de medereizigers zijn er niet meer en de collega's wonen ver weg. Hij is niet meer zo vitaal als voorheen en zijn netwerk neemt af. Henk is er rijp voor om een eenzame te worden. Dat laat je als oud-collega of buur toch niet toe! Eenzaamheid heeft ook een flinke financiële impact. Er wordt meer en meer geld uitgegeven aan huishoudelijke hulp en de zorgkosten stijgen. Onderzoekers geven aan dat eenzaamheid leidt tot depressie, alzheimer en hart- en vaatziekten.

Martin Meijerink

Foto: samen een kopje koffie drinken op het terras bij 'La Venezia' in de Lutte.

Midwinterhoornwandeling opnieuw succesvol

Foto: Martin Meijerink

Dit jaar verwacht men opnieuw een grote belangstelling en deelname aan de Mirrewinterhoorn wandeling met verhaal,die voor de zesde keer georganiseerd wordt door de Oldenzaalse Mirrewinterhoorn bloazers.

De startplaats, waar in Oldenzaal al dagelijks veel begint en eindigt ,is bij mijn geliefde trein en busstation te Oldenzaal. Ruime parkeergelegenheid voor auto en stalling voor fietsen. Er wordt aan alles gedacht, EHBO (Vrijwilligers), catering en een ook mooie perfecte route beschrijvingen voor de 5-8 en 11kilometer uitgezette routes. Routes die ons voerden door de mooie plekjes in en rondom de Boeskoolstad. Complimenten zijn dan ook op zijn plaats voor de Oldenzaalse wandelgroep Toerist Info die weer opnieuw ons pad zal laten gaan langs nieuwe plekjes in het buitengebied.De uitgezette route is niet goed begaanbaar voor wandel wagens en scootmobiel. De roep van de midwinterhoorn , zet de boodschap in, en roept mede op tot verbondenheid met elkaar. Het kondigt de boodschap van de geboorte van het Kerstkind aan. Vanaf zondag 1 december zijn de mirrewinterhoornblazes eigenlijk dagelijks in de weer om den oalen roop te herhalen. Onze burgervader Patrick Welman, zal zeker tijd vrij gaan maken om mede de boodschap van vrede en verbondenheid te delen, met de anderen in de stad waar hij burgervader is. De nachtburgemeester zal geen hinder ondervinden hij heeft met het midwinterhoornblazen al de nodige ervaringen opgedaan. De donkere dagen breken aan, maar laten we de zieken en eenzame en de mensen die de weg even kwijt zijn geraakt in het pikken donker, niet vergeten.

Edo Staal zingt:

'' 't het nog nooit, nog nooit, zo donker wes. Of 't wer altied wel weer licht". De Oldenzaalse midwinterhoorn bloazers zetten zich mede in om luister bij te zetten en het licht te doen doorgeven. 01 december Midwinterhoorn wandeling met verhaal, 06 en 07 december Bloazen Stad en toren, 14 en 28 december en 04 jan bloazen bij de verzorging huizen, 14 en 15 december Oldenzaal in Kerstsfeer, 21 december Zonnewende Plechelmus Basdiliek.

foto en tekst Martin Meijerink.

Verhalen gezocht over de Tweede Wereldoorlog

Zoals u ongetwijfeld weet vieren we volgend jaar in Nederland het 75-jarig jubileum van de bevrijding. Er zal rond maart, april en mei groots uitgepakt worden met vele evenementen en aandacht voor de bevrijding in de breedste zin. Het doel is om zeker ook de jongere generatie bewust te maken van de vele offers die gebracht zijn om Nederland te bevrijden. En: om de verhalen uit deze oorlogsperiode levend te houden en te bewaren.

Ook DWF Mediamakers schenkt de komende tijd veel aandacht aan het bevrijdingsjubileum. Zo leest u in de Hart-kranten wekelijks de bijzondere serie 'Getekend door de Oorlog'. Dit zijn tekeningen in de vorm van een stripverhaal, gemaakt door Herman Geelen. In de bange oorlogsjaren legde hij zijn mening over de Nazi's vast op creatieve wijze. De tekeningen vormen samen een 44-pagina's tellend stripverhaal. Als de bezetter het had gevonden, was het de dood geworden voor Herman Geelen. Het brengt het gezegde: 'vrijheid is niet vanzelfsprekend' in een duidelijk perspectief.

Foto: Shutterstock.com

Bevrijdingskrant
Het bijzondere verhaal achter de tekeningen van Herman Geelen is slechts één van vele verhalen die nog leven over de Tweede Wereldoorlog. DWF Mediamakers wil graag zoveel mogelijk van deze verhalen verzamelen. Deze worden dan volgend jaar gepubliceerd in een speciale bevrijdingskrant ter gelegenheid van het bevrijdingsjubileum. Daarnaast zullen deze op een speciale website geplaatst worden zodat ze ook later terug te lezen zijn.

Verhalen gezocht
Hebt u een bijzonder verhaal over uw ervaringen of die van uw ouders of bekenden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wij horen graag van u. U kunt uw verhalen per email toesturen naar: verhalen@dwfmediamakers.nl

Inmiddels zijn de eerste inspirerende, ontroerende en indrukwekkende verhalen al ingediend, waarvoor hartelijk dank. Met uw verhalen hopen wij de geschiedenis en indrukken van de Tweede Wereldoorlog vast te kunnen leggen voor de toekomstige generaties.

Je leven lang op eigen benen staan!

OLDENZAAL - Met het ouder worden nemen ook de lichamelijke klachten toe. In het verleden heb ik drie keer een herniaoperatie moeten ondergaan, waarbij af en toe nu nog uitvalsverschijnselen zich aandienen. Ik probeer toch zo goed mogelijk te functioneren en deel te nemen aan het dagelijkse gebeuren. Rust roest zegt men. Dus ben ik dagelijks daadwerkelijk in de weer met bewegen.

Nu mijn voeten, waar ik inmiddels 84 jaar gebruik van heb gemaakt, ook meer en meer klachten beginnen te geven, ben ik op zoek gegaan en heb mij de vraag gesteld wat te doen. De pedicure bezoek ik elke zeven weken, maar de podotherapeut die voetklachten en/of klachten van het bewegingsapparaat behandelt stond niet op mijn lichamelijke onderhoudslijst. Zoekend op internet heb ik bruikbare verwijzingen gevonden. Zo ontdekte ik dat op loopafstand van mijn woning Podotherapeut Oldenzaal is gevestigd. Een telefoontje levert op dat ik kan aanschuiven bij Bastiaan Andringa Podotherapeut en gevestigd aan de Steenstraat 54 te Oldenzaal. Nu terugkijkend op dit eerste bezoek constateer ik, dat ik de boodschap die mij is gegeven niet alleen voor mijzelf wil houden, maar dat ik mijn mede-senioren hierbij wil gaan betrekken.

Belangrijk onderdeel
De voeten zijn waardevolle delen van ons lichaam; ze brengen ons van en naar heinde en verre en dat vele jaren lang. Als je geen hinder ondervind aan je voeten of aan het bewegingsapparaat dan wordt er nagenoeg geen aandacht aan je voeten geschonken. Maar wanneer je voeten het laten afweten en in het ergste geval dienst weigeren dan is het goed te weten waar je terecht kunt met je klachten.Pijn, stijfheid, wondjes, eelt en/of knobbels; allemaal aanwijzingen om aandacht te schenken en over te gaan op advies en behandeling.

Voetproblemen
De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten aan het bewegingsapparaat en in de houding die het resultaat zijn van een afwijkende stand van de voeten. Verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld een hielspoor, doorgezakte voeten of ontstekingen aan de voetzolen, gebieden aandacht en behandeling. Ook knie, heup en lage rugklachten die veroorzaakt zijn door afwijkingen aan de voeten vallen onder het specialistisch werkveld van podotherapeut. Mensen met diabetes, reuma of dialysepatiënten zijn voor behandeling van hun voeten ook aangewezen op de podotherapeut.

Veel behandelingen
Podotherapeuten hanteren verschillende therapieën, zoals tapen, schoen- en voetzool correcties, en ortheses. Deze behandeling bestaat uit het hanteren van hulpmiddelen ter correctie van standafwijkingen bij abnormale beweeglijkheid. Te denken valt aan een kniebrace of breukband. De podotherapeut is ook vaardig in het behandelen verwijderen van likdoorns en eelt. Behandeling van nagelklachten, wondbehandelingen en drukontlasting. Goed advies over steunzolen en schoenadvies; voor dit alles bent u bij de podotherapeut aan het juiste adres. Inmiddels is tot mij doorgedrongen dat ik niet als enige te kampen heb met voetproblemen. Tijd dus om mijn mede-senioren informatie te verstrekken over adequate behandelingen bij voetproblemen. Ik heb Bastiaan Andringa gevraagd om voorlichting te geven aan mijn mede-senioren in Oldenzaal. Zeer binnenkort zal hij voor de KBO – PCOB een informatiemiddag geven over het oplossen van veel voetproblemen. Kijk voor meer informatie later in de Hart-kranten.

Maak een afspraak
Podotherapeut Oldenzaal is gevestigd aan de Steenstraat 54, 7571 BL in Oldenzaal. Bel voor informatie met: 06-30 15 927. Email: Bas@podotherapeutoldenzaal.nl. Of kijk op: www.podotherapeutoldenzaal.nl

Foto en tekst Martin Meijerink
Foto: Bastiaan Andringa legt uit .

Meer ondersteuning voor ouderen in Twente

HENGELO - In Nederland zijn 2,3 miljoen mensen boven de 70 jaar. En 95% van deze ouderen woont gewoon zelfstandig thuis. Dit is bewust beleid van de overheid. En de ervaring leert dat ouderen het ook graag zelf voor het zeggen willen hebben. Vaak kunnen ze daarbij wel hulp gebruiken maar tegelijkertijd vinden ze het ook moeilijk dat te accepteren. Dat geldt niet alleen voor de oudere zelf maar vaak ook voor hun omgeving.

In Nederland verleent een op de drie mensen een vorm van mantelzorg. Uit onderzoek blijkt dat ook zij moeite hebben met hulp vragen. Maar vaak weten ze ook niet bij welke instanties ze terecht kunnen. Algemeen advies is om te starten bij de huisarts en bij het steunpunt mantelzorg. Zij kunnen je wegwijs maken in de wereld van de mantelzorg. Daarnaast komen er organisaties die in het gat springen dat ontstaat doordat de overheid zich terugtrekt en organisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan lopen. Een voorbeeld is Brokant, een organisatie voor ouderen in Twente die oplossingen zoekt zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven en leven zoals zij dat willen.

Grote behoefte
Oprichter van Brokant is Caroline Coumans. Met 25 jaar ervaring in de ouderenzorg heeft ze veel gesprekken gehad met ouderen: "Ik merk dat zij eigenlijk wel wat meer steun zouden kunnen gebruiken maar het lastig vinden hoe ze dat moeten aanpakken. Ouderen willen zeker weten dat het een prettig en betrouwbaar iemand is. En dat zij kunnen bepalen wat er gebeurt. Want met alle goede bedoelingen hebben mensen soms de neiging om ouderen te vertellen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Die zitten daar doorgaans niet op te wachten. En ook als mensen dementerend zijn kunnen ze nog veel zelf aangeven'.
Met Buuf, een dienst van Brokant, speel ik hierop in."

Wat is Buuf?
Buuf, een particuliere 'buurvrouw' die ouderen per uur kunnen inhuren, is er om ouderen te ondersteunen in wat zij nodig hebben. Dan kan van enkele uren per maand tot hele dagen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt uitgebreid besproken wat nodig is en wat Buuf hierin kan betekenen. Ouderen krijgen een vaste Buuf die bij hen past. De ondersteuning kan van alles zijn: helpen in het huishouden, bieden van dagstructuur, begeleiding bij activiteiten, aanwezigheid bij een dementerende als de partner weg is, mee naar het ziekenhuis en gewoon alleen maar luisteren. En als er regelmatig iemand over de vloer komt geeft dat de familie ook rust.

Meer informatie
De manieren waarop de Buufs worden betaald verschilt enorm. Ouderen of hun kinderen betalen de kosten van de Buuf vaak zelf. Maar zeker als er een diagnose dementie is, zijn er diverse mogelijkheden om via een PGB de ondersteuning van een Buuf (deels) betaald te krijgen. Wilt u meer informatie over Buuf in Twente? Kijk op de website: www.brokant.nl
        

17 / 20

Beheerders Han en Diana van Rent-a-Tent:

"Als beheerder zijnde zit je nooit stil"

Han Baten (62) en Diana Baten-Bosman (59) zijn al hun hele leven echte kampeerders. Toen ze vier jaar geleden de oproep voor een beheerdersechtpaar op een camping zagen staan, wisten ze het meteen: dát is iets voor ons. "Je bent middenin de natuur, heerlijk in touw en komt met allerlei vakantiegasten in aanraking. Als beheerder zijnde zit je nooit stil", aldus de fanatieke beheerders van Rent-a-Tent.?

In de jaren negentig lopen ze op hun vakantieadres in Zuid-Frankrijk onverwacht een enthousiaste beheerder en zijn vrouw tegen het lijf. "We kampeerden met onze kinderen in de buurt van Saint-Ambroix en kwamen een beheerdersechtpaar tegen die in opdracht van de Vrijbuiter aan het werk was. Heerlijk in het buitenland werken, met allerlei gasten in de weer zijn en tenten repareren, die uitdaging zagen we wel zitten. Maar omdat ik op dat moment militair was en mijn vrouw tijdens mijn uitzendingen voor de kinderen zorgde, besloten we het beheerderswerk in gedachten te houden", vertelt oud-militair Han vrolijk.

Droom in vervulling
Bijna twintig jaar later waagden ze de sprong en besloten ze als kersverse beheerders van Rent-a-Tent van hun prepensioen te gaan genieten. "Ik ging op mijn 57-ste met pensioen, maar wilde wel actief blijven", legt Han uit. Zo kwam het stel in 2015 terecht op een camping aan de Spaanse Costa Brava en gingen ze in 2017 en 2018 aan de slag op het Franse eiland Île d'Oléron. Afgelopen zomer reisden ze af naar camping Domaine de Labeiller in de Ardèche. "We hadden het beheer over totaal twaalf bungalow- en Glamlodgetenten van Rent-a-Tent, een mooi aantal voor ons", zegt Diana.

Gastheer en gastvrouw
Hun werkzaamheden. Tenten inrichten, gasten ontvangen met een glas fris en hen wegwijs maken op de camping en in de omgeving. "Als beheerder ter plaatse ben je eigenlijk het visitekaartje van Rent-a-Tent. Je komt tijdens het werk met allerlei gasten in aanraking: senioren en gezinnen met kinderen, maar ook jonge koppels. We zien het als onze taak om onze gasten het echte vakantiegevoel te geven, alles draait tenslotte om hun vakantieplezier!" vervolgt Diana. Han vult aan: "Het is wel handig dat je als beheerders over kampeerervaring beschikt. Ook moet je gastvrij, vindingrijk en oplossingsgericht zijn en een tijd van huis willen gaan."

Ontmoetingen
?Het Achterhoekse stel verbleef in hun eigen caravan op de Franse camping en had het enorm naar hun zin. "Je bent op een prachtige plek in een mooie omgeving – in het bos, vlakbij een rivier - en ontmoet allerlei mensen uit verschillende landen. Erg gezellig", licht Diana toe. Hoewel veel Nederlanders in de zomer naar de Franse camping trokken, ontvingen ze ook vakantiegasten uit onder meer Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Het is vooral handig dat je over mensenkennis beschikt, want iedere gast is weer anders. Als beheerders proberen wij ons dan ook zoveel mogelijk te verplaatsen in onze gasten. We verwelkomen ze bijvoorbeeld met een glas fris." Creativiteit, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid zijn volgens Han en Diana essentieel voor het beheerderswerk. "Als beheerders zijnde belanden we soms in uiteenlopende situaties. Zo is het wel een keer voorgekomen dat onze Franse gasten naar de sleutel van hun tent informeerden…En het is ook wel eens gebeurd dat een familie zich één dag te vroeg meldde bij onze receptietent…"

Thuisfront?
Toen Han en Diana na een heel seizoen thuiskwamen, zagen ze tot hun verrassing bloemen op tafel staan. "Onze zoon Tom (28) en zijn vriendin, dochter Hilde (25) en de moeder (89) van Han vonden het ontzettend fijn om ons weer terug te zien! Bij thuiskomst moeten we trouwens altijd weer even wennen aan de grootte van ons huis, want op Domaine de Labeiller waren we altijd buiten en woonden we praktisch in onze voortent!" Voor de werkzaamheden ontving het echtpaar een kleine dagvergoeding. "Je wordt er niet rijk van, maar het is een mooi zakcentje. Bovendien stonden we dit jaar op een prachtige plek, met uitzicht op het zwembad. Daar gebeurde altijd wel iets", aldus de beheerders. Of ze in 2020 weer een heel seizoen op Domaine de Labeiller te vinden zijn? Lachend: "Het is nog even afwachten, maar hebben er nu alweer zin in."

Meer informatie
Heeft u interesse in het beheerderschap van Rent-a-Tent voor seizoen 2020? Vraag geheel vrijblijvend ons informatiepakket aan, stuur aan Rent-a-Tent een e-mail met uw naam en adresgegevens of vul het contactformulier in op rent-a-tent.nl/beheerder

Twents Zilver: Kunst voor Wél-Zijn en Meedoen

Guido Bogert Fotografie

Meedoen aan kunst en culturele activiteiten hoort bij het leven. Of je nu zelf aan de slag gaat of geniet van een voorstelling, iedereen heeft wel iets met muziek, zang, dans, theater, fotografie… dus kunst en cultuur. Voor senioren is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Er zijn wel steeds meer projecten in de regio die hier positief aan bijdragen. Zo is in Oldenzaal en Enschede het project Twents Zilver van start gegaan om senioren in de brede zin in contact te brengen met kunst en cultuur. Het gaat om een samenwerking tussen de Kaliber Kunstenschool en Fit-ART.

Kunstbeoefening is een prachtig middel om gezonder en gelukkiger oud te worden. Het tilt je uit boven je dagelijkse beslommeringen. Je voelt je beter, kwieker en gevoed. Het geeft weer zin in en aan de dag. Samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon en brengt nieuwe ontmoetingen. Via kunst kunnen mooie verbindingen tussen generaties ontstaan die de inclusieve samenleving dichterbij brengt. Dit zijn dé redenen voor de gemeenten Oldenzaal en Enschede en vijf landelijke fondsen om hierin te investeren.

Kwiekmakers
Onlangs zijn 21 Kwiekmakers gestart met hun training. Kwiekmakers zijn kunstenaars of creatieve mensen van Twents Zilver, die op bezoek gaan bij senioren in de buurt. Zij willen graag met u in gesprek van mens-tot-mens en luisteren naar uw verhaal. Kwiekmakers willen ook graag voor u hun talent inzetten om uw persoonlijke verhaal op een verrassende kunstzinnige manier te verbeelden, zodat het verhaal zichtbaar, hoorbaar, voelbaar wordt voor u als gesprekspartner en voor anderen. Onder het motto: Ieders verhaal doet er toe en mag verteld, gezien en gehoord worden! ?Echt contact maken met elkaar, daar gaat het om in Twents Zilver. En om samen te onderzoeken wat u nodig hebt om het leven (nog) een beetje mooier te kleuren. Zij hebben gezien dat kunst - het samen creëren - een mooi middel kan zijn voor nieuwe kennismakingen en uitdagingen. ?Dus aarzel niet, en doe ook mee!

Iets voor u?
Bent u of kent u iemand die kennis wil maken met een Kwiekmaker? Om uw talenten weer te ontwikkelen, om uw verhaal te delen en om gelijkgestemd gezelschap te vinden? Wilt u graag écht gehoord en gezien worden en samen zoeken naar mogelijkheden? Of wilt u gewoon eerst wat meer informatie? Mail of bel dan. Dit kan via twentszilver@fitart.nl of bel met Anita via 06-13 40 68 42 of met Tineke via 06-28 57 81 31. Voor januari is men nog op zoek naar nieuwe Kwiekmakers in Oldenzaal en Enschede.? Als Kwiekmaker-in-spé doe je mee aan de speciale Twents Zilver-training van Tessa Kortenbach en deskundigen op het gebied van positieve gezondheid, omgaan met dementie en eenzaamheid. Al tijdens de training word je gematcht met een oudere uit de buurt. ?Dus: Ben je kunstprofessional of professionele amateur, zorg- en of welzijnsmedewerker met affiniteit met kunst, creatief of muziektherapeut of student in de kunsten? Neem dan contact op.

Streektalen hebben nog altijd uitstekende overlevingskansen

ZWOLLE – Dialecten hebben uitstekende kansen om te overleven.

Dat zei dr. Alex Riemersma, oud-lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding vrijdagmiddag in Zwolle. Riemersma sprak het slotwoord op het symposium van de Vereniging Levende Talen in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) onder de titel "Meerwaarde van Meertalig Onderwijs in het Nedersaksisch taalgebied."

Riemersma (foto) zei dat de meeste mensen intussen wel weten dat kinderen geen nadelen ondervinden van het opvoeden in streektalen. Immers, hoe meer gereedschap er in je gereedschapskist zit, hoe beter kinderen zich redden. Hij was optimistisch over de kansen om het dialect te laten voortbestaan. "Je hebt ouders nodig om over te dragen en leermiddelen én de overheid moet meewerken."

Als overlevingstaal noemde hij het Fries, dat overigens niet zorgenvrij is, "maar als je de successen zoekt, kom je tot hele mooie uitkomsten. Ruim de helf van alle Friezen heeft het Fries als moedertaal. Bijna 100 procent kan het verstaan. Driekwart van alle Friezen spreekt het, ruim de helft kan het lezen en een kwart kan het schrijven." Volgens Riemersma heb niet meer randvoorwaarden nodig om het voortbestaan en het doorgeven van een taal tot een succes te maken.

Riemersma zei dat voor het overleven van de streektalen moet worden ingezet op de sprekers. "Zet in op ouders, grootouders en gastouders. Geef ze het gevoel dat ze een waardevol communicatiemiddel vloeibaar spreken en noem ze taalexperts, want dat zijn ze ook. Laat het onderwijs inzetten op spelen, zingen en lezen in de streektaal. Gebruik daarvoor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en breng ze ermee in aanraking." Riemersma gaf nog talloze praktische tips. "Geef een streektaalcadeau bij de geboorte van kinderen. Nijntje is in vele dialectvarianten te krijgen. Organiseer schoolvoordrachtwedstrijden met dialectgedichten, zodat er geoefend wordt met de geëigende klanken de variant van de streek. In projectweken in het onderwijs is daar de gelegenheid voor."